Produktion

För att produkterna i slutänden ska ha högsta kvalitet krävs dessutom modern och effektiv utrustning. Det har vi också.

På iplast har vi en toppmodern anläggning för kostnadseffektiv produktion av produkter och detaljer i plast. Vi var mycket tidigt igång med s k lean-production. Och med toppmoderna formsprutningsmaskiner och portalrobotar, producerar vi dygnet runt under årets alla dagar.

Komplett maskinpark

Vi kan erbjuda dig som kund en omfattande tillverkning med hög kapacitet. I vår maskinpark finns toppmoderna formsprutningsmaskiner och portalrobotar. Vi har möjlighet att utföra bl.a. konvertibel vertikal/horisontal formsprutning, metal insert samt sprutning i två steg.

Efterbearbetning

Allt fler av våra kunder väljer att låta oss leverera en totallösning där vi även åtar oss att exempelvis screentrycka och/eller ultraljudssvetsa förpackningar och naturligtvis även förpacka produkterna. I många fall handlar det om att vi kundanpassar våra lösningar till färdiga butiksförpackningar.
En smidig, enkel och rationell lösning som i slutänden ofta innebär stora kostnadsbesparingar.

Montering

Vi åtar oss också monteringsuppdrag av kompletta produkter. Produkterna kan även innehålla detaljer som vi köper in på kundens uppdrag.
Om ingen etablerad leverantör finns att tillgå har vi ett stort kontaktnät av kompetenta leverantörer att föreslå.

Vår miljöpolicy

Att genom ständig återvinning bidra till det ultimata kretsloppet.