Iplast - Formsprutning i Skellefteå

Rätt plast på rätt plats

Vi brukar inte prata så mycket om vår egen kompetens och kapacitet, den märker ni ändå. Det är mycket viktigt för oss att hjälpa er kunder att befinna sig i teknikens framkant med de produkter vi tillverkar. Att ni därigenom kan komma med den smartaste lösningen, som ger er konkurrensfördelar på marknaden.

All el som vi köper är ursprungsmärkt och kommer alltid från förnybara energikällor. För den värld som vi alla lever i innebär det att vår elförbrukning produceras i Sverige och kommer från förnybara resurser och har liten miljöpåverkan. Det är viktigt för oss att vi har en elleverantör som tar ett miljöansvar.
Skellefteå Kraft har sitt ursprung i vattenkraften och gör idag stora satsningar på vindkraft, för en hållbar framtid.

Förnybar el

Plast är ett mycket flexibelt material. Ibland mjukt och ibland hårt och formbart och kan bearbetas på en mängd olika sätt. Extremt böjligt eller helt formbeständigt och kan förses med en mängd olika egenskaper.

Många av de produkter vi tillverkar ser inte särskilt märkvärdiga ut. Men i själva verket har de en helt avgörande betydelse för funktionen hos slutprodukten. Kvalitetsprodukter av formsprutad plast har en lysande framtid och är här för att stanna.
Alla våra plaster går också att återvinna.

Kontakta oss

E-Mail:info@iplast.se
Tel +46 (0)910-73 88 80 (vxl)

Öppettider

Öppettider
07:30-15:00

VD

KENNETH LUNDSTRÖM
kennet.lundstrom@iplast.se
+46 (0)910-73 88 88
+46 (0)70-217 18 91

Ekonomi

KATARINA JONSSON
katarina.jonsson@iplast.se
+46 (0)910-73 88 86
+46 (0)70-649 07 59

Teknik/Marknad

PETER WIKMAN
peter.wikman@iplast.se
+46 (0)910-73 88 82
+46 (0)70-363 89 97

Order

THOMAS HEDMAN
thomas.hedman@iplast.se
+46 (0)910-73 88 83
+46 (0)70-227 57 66

Produktion

ADAM BERGKVIST
adam.bergkvist@iplast.se
+46 (0)910-73 88 93
+46 (0)70-231 91 50

Teknik

JOHAN LINDSTRÖM
johan.lindstrom@iplast.se
+46 (0)910-73 88 87
+46 (0)70-346 20 33

Teknik

FREDRIK DERNEBO
fredrik.dernebo@iplast.se
+46 (0)910-73 88 85
+46 (0)73-838 20 20