Produktutveckling

För oss är produktutvecklingsprocessen något som pågår under hela produktens livslängd, från idé till dess produkten läggs ner. Ständiga förbättringar pågår hela tiden.

Vi ser det som vårt ansvar att kontinuerligt bidra med råd, tips och nyheter som kan förbättra våra kunders produkter.

Om våra kunders produkter förbättras går det bättre för våra kunder och förhoppningsvis även för oss. Därför vill vi på bästa möjliga sätt bidra till att skapa denna positiva spiral.

Det kan handla om:

  • Materialval – nya material som lanseras med förbättrade egenskaper eller lägre pris
  • Designförändringar – justeringar som ger produkten ännu bättre egenskaper och/eller gör produktionen rationellare
  • Konstruktionsändringar – t ex för enklare montage av den formsprutade detaljen
  • Produktjusteringar som förenklar hantering och logistik

Konstruktion

 

Vi vill gärna vara med i ett så tidigt skede som möjligt när det gäller materialval och konstruktion av dina produkter eller detaljer. Låt oss bli din guide i platsdjungeln. Vi vet vad som fungerar och inte fungerar. Vi kan föreslå lämplig typ av plast, och anpassa din produkt med hänsyn till just den plastens fördelar och möjligheter.

Med vår spetskompetens och tekniska kunnande kan vi fungera som din tekniksupport. Vi kan kort sagt ta hand om hela produktutvecklingen från idé till färdig produkt.

Prototyp

Många kunder har låtit oss vara med i utvecklingen redan på prototypstadiet, vilket besparat dem massor av tid och pengar. Vi har många gånger själva tagit initiativet och presenterat förslag till förbättringar, som gjort en bra produkt ännu bättre. Idag – när livslängden på en produkt blir allt kortare – blir det allt viktigare att jobba med ständiga förbättringar för att den ska överleva.

Vi kan hjälpa dig att utvärdera möjligheterna för din nya produktidé. Men även göra hållfasthetsutredningar och titta över dess mekaniska egenskaper. Vi har modern utrustning för att bl a göra drag- och slagprover.

Verktyg

Verktyget, dvs den form som plasten sprutas in i, har avgörande betydelse för slutresultatet. Det ska naturligtvis hålla måttet, men även vara så utformat att efterarbetet minimeras. Dessutom ska det hålla för den planerade produktionsvolymen. I vårt åtagande ligger därför ett löpande underhåll för att öka livslängden på verktygen.

Vi samarbetar dessutom med ledande verktygstillverkare, den närmaste leverantören finns vägg i vägg.

Och glöm inte att utnyttja plastens möjligheter! Kanske ska verktyget utformas så att produkten märks med siffror och bokstäver i relief på plasten. Eller utnyttja möjligheterna att marknadsföra företaget med din logo direkt på plastdetaljen!

Design

Design blir ett allt viktigare konkurrensmedel. På Iplast har vi ett brett kunnande när det gäller kombinationen plast och design. Vi vet hur man med små, men viktiga designförändringar ger produkten bättre egenskaper, som gör produkten optimal även ur produktionssynpunkt.

Vi för ständiga dialoger med våra kunder om hur vi i varje sammanhang kan ge dem en ytterligare konkurrensfördelar. Och där spelar designen definitivt en viktig roll.

sv_SESwedish