enitsv

Välkommen till iplast

Vi brukar inte prata så mycket om vår egen kompetens och kapacitet. Den märker du ändå. Det viktiga är kundernas möjlighet, att med vår hjälp, hålla sig på teknikens framkant med de produkter vi tillverkar. Att du därigenom kan komma med den smartaste lösningen, som ger dig konkurrensfördelar på marknaden.


Produktion och utveckling

Plast är ett mycket flexibelt material. Ibland mjukt och ibland hårt och formbart och kan bearbetas på en mängd olika sätt. Extremt böjligt eller helt formbeständigt och kan förses med en mängd olika egenskaper.
Många av de produkter vi tillverkar ser inte särskilt märkvärdiga ut. Men i själva verket har de en helt avgörande betydelse för funktionen hos slutprodukten. Kvalitetsprodukter av formsprutad plast har en lysande framtid och är här för att stanna.
Alla våra plaster går också att återvinna.


Arbeta hos oss

För närvarande har vi inga lediga platser men skicka gärna in ditt CV – vem vet – inom kort kan vi få behov av ytterligare rekrytering.