Produktion & Utveckling

Plast är ett mycket flexibelt material. Ibland mjukt och ibland hårt och formbart och kan bearbetas på en mängd olika sätt. Extremt böjligt eller helt formbeständigt och kan förses med en mängd olika egenskaper.
Många av de produkter vi tillverkar ser inte särskilt märkvärdiga ut. Men i själva verket har de en helt avgörande betydelse för funktionen hos slutprodukten. Kvalitetsprodukter av formsprutad plast har en lysande framtid och är här för att stanna.
Alla våra plaster går också att återvinna.