Välkommen till Iplast

Vi brukar inte prata så mycket om vår egen kompetens och kapacitet, den märker ni ändå. Det är mycket viktigt för oss att hjälpa er kunder att befinna sig i teknikens framkant med de produkter vi tillverkar. Att ni därigenom kan komma med den smartaste lösningen, som ger er konkurrensfördelar på marknaden.

All el som vi köper är ursprungsmärkt och kommer alltid från förnybara energikällor. För den värld som vi alla lever i innebär det att vår elförbrukning produceras i Sverige och kommer från förnybara resurser och har liten miljöpåverkan. Det är viktigt för oss att vi har en elleverantör som tar ett miljöansvar.

Skellefteå Kraft har sitt ursprung i vattenkraften och gör idag stora satsningar på vindkraft, för en hållbar framtid.

sv_SESwedish